Съюзни църкви

А

Евангелска съборна църква - Априлци
 

ЕСЦ - с. Априлци    

за контакти:
п-р Г. Желев – Председател СУ GSM 0878450015, п-р Р. Кълвачев – Председател ПК GSM 08788626787

адрес:
обл. Пазарджишка
с. Априлци 4445

 

ред на службите:

неделя - 10:00ч.

брой членове/общество:

Обществото наброява 25 души.


 

 История:
Още през 1889г. се формирало евангелско общество в с. Априлци.

Първата църква е изгоряла с архивата, единствената книга останала от касиера - касовата е отбелязано, че на 17.02.1892г. е събрана сума за построяването на църква.

През 1935г. с протоколно решение на заседание ръководено от п-р Стоян Иванов се утвърждава църквата и тя става член на СЕСЦ. Настоящето църковно здание е построено 1911-1912г. ЕСЦ с. Априлци бе най-силната селска църква в Южна България с над 100 членове и се самоиздържаше, но след колективизацията на земята се изселиха над 25 семейства, като отидоха в Пазарджик, Пловдив, всичко това се отрази негативно на живота в Църквата.

--

Среща на п-р Игнатов , п-р Николов и Георги Славов, SESC България с Никола Сотиров - отговорен проповедник на църквата в Априлци, юли 2010 г.