Информационен панел
-

Среща на Пастирската колегия на СЕСЦ в България -14 октомври

17.10.2014 г.

На 14 октомври, в Асеновград, се състоя поредната среща на Пастирската колегия на СЕСЦ в България.

150 ГОДИНИ ПЪРВА ЕВАНГЕЛСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА

17.10.2014 г.

трио Габриела Християна Кристиян

150 ГОДИНИ ПЪРВА ЕВАНГЕЛСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА Както съобщихме вече в бюлетина с програмата на църквата за м. септември Първа евангелска църква в София отбелязва един забележителен юбилей – 150 години от зараждането на евангелско общество в града. Освен това на 17 септември 1889 г. се освещава новоизградения храм, което е повод за честването на още един юбилей. Юбилеите бяха отразени с организирането на няколко събития.Абонамент за бюлетина на съюза

Съюзът на Евангелските Съборни Църкви е организация, представляваща първите евангелски църкви в България. Тяхното начало води от времето на Възраждането (1888). Те са разположени предимно в южна България и са управлявани от събори (от тук и името съборни). Всяка местна църква е самостоятелна и самоуправляваща се.